دوستان برای ثبت نام تو اینستاگرام حتما باید از طریق موبایل یا تبلت اقدام کرد؟ راهی نداره از طریق وبسایت ثبت نام کرد؟ چون من رفتم تو سایتش فقط گزینه ورود داشت و گزینه ای برای ثبت نام نداشت