من از هرجا که این نرم افرار رو دانلود می کنم موقعی که برای نصب روی فایل setup کلیک می کنم این پیغام رو به من میده.
the filename, directory name, or volume lable syntax is incorrect. ممنون میشم واقعاً کسی کمکم کنه.