دوستان چجوری میشه اینکار رو انجام داد و بهترین راهکار واسه استریم کردن چیه ؟؟(چون با vlc پلیر خیلی بد استریم میشد و عقب که میزدی فیلم رو یهو میدیدی دیگه پلی نمیشه )