لطفا نظر خودتونو درباره اعلام بکنید کدام در نظرتون بهترن
لینک ویدیو
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید

ویدیو در یوتیوب اپلود شده و باید از شیخ شکن استفاده کنید