لطفاً نرم افزار Festo FluidSim 5 که در لینک زیر است را برای دانلود قرار دهید. ممنونم
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید