سلام

اینم چند تا نمومه کار که برای دانشگاهمون زدم

کسی هر نوع کار گرافیکی لازم داره بگه

تلگرام :
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشیدتوجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید


توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید


توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید


توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید


توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید