سلام بنده چندتا پروژه آماده پرمیر دارم میخواستم بپرسم کسی میدونه چطوری عکس و فیلم خودم رو وارد این پروزه بکنم تا بجای عکس این پروژه عکسهای من رو نشان بده