من مدتیه در کلیه مرورگرهام جستجو کردن با قابلیت تکمیل خودکار گوگل کار نمیکنه و مجبور میشم کل متن جستجو رو تایپ کنم کسی میدونه مشکل کجاست؟