دوستان در نرم افزار indesigne2019 زمانی که میخوایم داکیومنت جدید ایجاد کنیم گزینه binding که نوع کتاب رو مشخص میکنه که کتاب از چپ به راسته یا از راست به چپ، حذف شده، باید چکار کنم؟
لطفا کمک کنید