سلام
من موقع نصب Elastix جایی که کارت شبکه شناسایی میشه مشکل دارم و هیچ کارت شبکه ای تو اون بخش نمایش داده نمیشه.

نمایش متن



کسی راه حلی داره برای این موضوع؟