سلام دوستان چند روزه هارد به لپتاپم وصل میکنم شناساییشون نمیکنه با دوتا هارد مختلف امتحان کردم حتی با یه فلش هم امتحان کردم اونم نشناخت ولی رو یه لپتاپ دیگه امتحان کردم شناختشون مشکل از چیه؟