باسلام
بنده برنامه phoenixروی لبتابم که ویندوز۷ هست نصب کردم مشکل اینه که فقط به صفحه ریستارت هدایت می‌کنه.نه ازبرنامه
خارج میشه نه میتونم به ویندوزی کردم ...سوالم اینه.
چطورازبرنامه نصب phoenixخارج بشم وبه ویندوزخودم برگردم.
از راهنماییتون سپاسگزارم