سلام.
موقع اجراء یک برنامه جدید در پایتون این خطا را میده
توجه : برای مشاهده لینک باید عضو انجمن باشید